Tôi muốn biết tất cả

Điểm phần trăm

Pin
Send
Share
Send


Điểm Đó là một khái niệm với rất nhiều ý nghĩa. Nhân dịp này, chúng tôi quan tâm đến việc làm nổi bật ý nghĩa của nó như là một đơn vị tính điểm hoặc ghi điểm. Tỷ lệ phần trăm mặt khác, là tính từ dùng để chỉ những gì được thể hiện hoặc tính theo tỷ lệ phần trăm.

Để hiểu khái niệm về điểm phần trăm , dù sao đi nữa, trước tiên chúng ta phải biết những gì tỷ lệ phần trăm . Nó là biểu thức của một đại lượng theo cách của một phân số với 100 là mẫu số. Nói cách khác, tỷ lệ phần trăm chỉ ra một số tiền nhất định tồn tại trong mỗi một trăm đơn vị.

các điểm phần trăm được sử dụng để đặt tên sự khác biệt tồn tại giữa hai tỷ lệ phần trăm. Chúng ta hãy xem một ví dụ bê tông

Một cuộc khảo sát được thực hiện xác định rằng ứng cử viên chính trị X dự định bỏ phiếu 48% . Điều này có nghĩa là, của mỗi 100 người khảo sát, 48 họ nói họ có ý định bỏ phiếu tại thí sinh X . Thay vào đó, thí sinh Y đạt được ý định bỏ phiếu 32% (32 cá nhân của mỗi 100 cho thấy ý định chọn nó).

Với những dữ liệu , chúng ta có thể nói rằng thí sinh X lợi thế bởi 16 điểm phần trăm để thí sinh Y . Khái niệm điểm phần trăm được sử dụng do sự khác biệt giữa hai điểm không 16% .

Tóm lại, điểm phần trăm cho phép là gì để so sánh sự khác biệt hoặc thay đổi giữa các tỷ lệ phần trăm. Nếu thất nghiệp của một đất nước đi từ 10% để 30% , không tải lên 20% nhưng nó làm tăng 300% (thất nghiệp ban đầu tăng gấp ba lần). Xuất hiện khái niệm điểm phần trăm: trong trường hợp đó, thất nghiệp tăng 20 điểm phần trăm.

Điều quan trọng là phải thiết lập rằng, đôi khi, hai thuật ngữ thường bị nhầm lẫn: điểm cơ bản và điểm phần trăm. Cụ thể, trong phạm vi báo giá, cả hai khoản đầu tư và lãi suất đều được sử dụng và mặc dù không thể biết cách phân biệt chúng, nhưng phải tính đến mức tối đa sau: 100 điểm cơ bản bằng 1 điểm phần trăm.

Theo cùng một cách, thật thú vị khi biết rằng, hàng ngày, trong lĩnh vực thị trường tiền tệ, việc sử dụng điểm phần trăm được sử dụng. Cụ thể, chúng được sử dụng để thực hiện tính toán biến động giá là gì. Làm thế nào là hoạt động được thực hiện? Thực hiện theo các bước sau:
-Bạn phải trừ giá bán ra khỏi giá mua. Kết quả sẽ cho phép bạn có tổng số tiền mất hoặc tăng theo tỷ lệ phần trăm.
-Để tính toán số tiền trên mỗi điểm phần trăm là bao nhiêu, điều cần làm là phải biết rằng mỗi điểm thuộc loại đó tương đương với 0,0001 nếu đồng đô la là loại tiền được trích dẫn. Trong trường hợp tiền tệ là một loại tiền tệ khác, điều cần làm là nhân 0,0001 đó với giá trị mà nó có bằng đô la.
-Trong cùng một cách, bạn phải nhân đô la với tỷ lệ phần trăm, vì cách này bạn có thể thiết lập định vị kích thước.
-Sau đó, chúng ta phải tiến hành nhân số tiền lãi hoặc lỗ tính theo tỷ lệ phần trăm với số tiền tính theo đơn vị tiền tệ nói trên của Hoa Kỳ theo điểm. Bằng cách này, sẽ có thể biết được khoản lãi hoặc lỗ đó là bao nhiêu.

Pin
Send
Share
Send