Đề XuấT Bài ViếT Thú Vị

Tôi muốn biết tất cả

Tia hồng ngoại

Trước khi tiến hành xác định ý nghĩa của thuật ngữ tia hồng ngoại, chúng ta cần phải biết nguồn gốc từ nguyên của hai từ định hình nó: -Rayo, trước hết, xuất phát từ tiếng Latin. Cụ thể, nó xuất phát từ "bán kính", có thể được dịch là "que" hoặc "sét". - Mặt khác, hồng ngoại có nguồn gốc từ tiếng Anh.
ĐọC Thêm
Tôi muốn biết tất cả

U nang

U nang là một thuật ngữ xuất phát từ một từ Hy Lạp có nghĩa là "bàng quang." Trong lĩnh vực y học, u nang là một bàng quang màng phát triển bất thường ở các bộ phận khác nhau của cơ thể và nhà chứa vật chất hoặc chất lỏng thay đổi. Chúng tôi phải nhấn mạnh rằng u nang có thể được phân thành hai nhóm lớn.
ĐọC Thêm
Tôi muốn biết tất cả

Huyết thanh học

Serology là phân tích huyết thanh. Trong khi đó, huyết thanh là phần của bạch huyết hoặc máu, sau khi đông máu, vẫn giữ được trạng thái lỏng. Thông thường, ý tưởng về huyết thanh học được liên kết với huyết thanh. Thông qua huyết thanh học, máu có thể được nghiên cứu để xác định loại kháng thể nào có mặt.
ĐọC Thêm
Tôi muốn biết tất cả

Định lý

Xuất phát từ định lý Latinh, định lý từ bao gồm một mệnh đề có thể được chứng minh một cách logic từ một tiên đề hoặc các định lý khác đã được chứng minh trước. Quá trình trình diễn này được thực hiện bởi các quy tắc suy luận nhất định. Định lý, do đó, có thể được mô tả như một sự khẳng định tầm quan trọng.
ĐọC Thêm
Tôi muốn biết tất cả

Ở trên

Điều đầu tiên chúng ta phải thiết lập để đi đến ý nghĩa của thuật ngữ trên là xác định nguồn gốc từ nguyên của nó. Theo nghĩa này, chúng ta có thể nhấn mạnh rằng nó bắt nguồn từ tiếng Latinh và đó là kết quả của tổng hai phần được phân biệt rõ ràng: -Suso, bắt nguồn từ chữ Latinh lộn sursum.
ĐọC Thêm
Tôi muốn biết tất cả

Linh cẩu

Thuật ngữ phù sa, bắt nguồn từ tiếng Latinh, nói đến bùn của sự nhất quán mềm được tìm thấy ở những nơi ẩm ướt và trong lòng đầm phá và sông. Nó được gọi là bùn, mặt khác, sự kết hợp của nước và đất. Ngoài thực tế là việc sử dụng các ý tưởng như phù sa, bùn, bùn và bùn làm từ đồng nghĩa là phổ biến, phù sa đặc biệt đề cập đến bùn được tìm thấy trong lòng đất hoặc dưới đáy nước.
ĐọC Thêm